AmRest Holdings podpisał z Pizza Hut Europe umowy, na podstawie których będzie prowadzić i udzielać franczyzy na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express i Delivery w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowacji i Słowenii. Spółka zakłada otwarcie 300 restauracji tej marki w ciągu 5 lat.

“AmRest Holdings SE informuje o podpisaniu w dniu 15 sierpnia 2016 roku ramowej umowy franczyzowej oraz umowy rozwoju z Pizza Hut Europe Sarl (US Branch). Wymienione umowy dotyczą praw i licencji w zakresie rozwoju, posiadania i prowadzenia restauracji Pizza Hut w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowacji i Słowenii. Postanowienia umów będą miały zastosowanie od dnia 1 października 2016 roku” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami ramowej umowy franczyzowej, AmRest jako master-franczyzobiorca nabędzie prawa do udzielania na rzecz osób trzecich franczyzy (tzw. subfranczyza) na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery (pizza z dostawą), przy zachowaniu określonego udziału lokali prowadzonych bezpośrednio przez spółkę. Umowa ta została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków.

Z kolei umowa rozwoju została zawarta na 5 lat, po którym zostanie przedłużona na okres kolejnych 5 lat na warunkach ustalonych przez strony. Umowa rozwoju przewiduje się wprowadzenie mechanizmu obniżającego opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz franczyzodawcy, przy założeniu, że spółka spełni określone warunki.

“Po wejściu w życie umów AmRest będzie zobowiązany do otwierania i prowadzenia restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną liczbę otwarć w poszczególnych latach obowiązywania umów. […] Intencją AmRest będzie otwarcie około 300 restauracji Pizza Hut w okresie 5 lat” – czytamy dalej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 roku.

 

Źródło: money.pl