AmRest – właściciel sieci KFC i PizzaHut w Polsce – przejmuje spółkę Telepizza Polska, która prowadzi obecnie 107 restauracji w całym kraju. Transakcja ma opiewać na ok. 8 mln euro.

AmRest Holdings SE (AmRest) ma warunkową umowę zakupu od Tele Pizza, S.A.U. 100 proc. udziałów w Telepizza Poland za łączną cenę ok. 8 mln euro, podała spółka. Ostateczna cena transakcji może jednak ulec zmianie.

Telepizza Polska jest master-franczyzobiorcą marki Telepizza w Polsce. Obecnie Telepizza Polska prowadzi 107 restauracji, z których 71 zarządzane jest przez franczyzobiorców. Restauracje własne (36 lokali) prowadzone są przez Telepizza Polska, spółkę w 100 proc. zależną od sprzedającego. W roku fiskalnym 2017 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. 103 mln zł. Szacowane skonsolidowane przychody Telepizza Polska wyniosły około 73 mln zł.

Finalizacja umowy zależeć będzie od spełnienia szeregu warunków, a w szczególności: uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego (UOKIK) oraz banków finansujących działalność obu stron SPA, podpisania umowy licencyjnej ze sprzedającym uprawniającej Telepizza Polska do korzystania ze znaków towarowych, oraz braku wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków, wskazano w informacji.

Nabycie Telepizza Polska jest kolejnym milowym krokiem na drodze do osiągnięcia pozycji lidera w segmencie “pizza” w Europie zarówno w kanale dine-in, jak i Delivery, zaznaczono w informacji.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

Źródło: www.businessinsider.com.pl